"Trzeźwymi Bądźcie" jest jedynym w Polsce periodykiem poruszającym tematykę abstynencji i uzależnienia od alkoholu od strony Kościoła katolickiego.

Pismo adresowane jest nie tylko do grup samopomocowych AA, Al - Anon, DDA/DDD, ale również do duszpasterzy i parafian jako narzędzie do podejmowania szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Współpracujemy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego

Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

​​​​

Czasopismo współfinansowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

e-mail: 

oat.dyrektor@gmail.com (redakcja)

trzezwymi.badzcie1@gmail.com 

(strona internetowa)

tel. 22 785 22 08

facebook.jpg
pobrane.jpg
logo OAT big.jpg
npz_logo.jpg