top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redagują:

Mariusz Zacharkiewicz  OFMCap - redaktor naczelny

Tadeusz Pulcyn - zastępca redaktora naczelnego

Danuta Ługowska OV - sekretarz redakcji

 

Fotograf TB:

Małgorzata Rutkiewicz

Zdjęcia na stronie pochodzą także z prywatnych archiwów członków Zespołu oraz z pixabay.com.

Grafiki na stronach tytułowych:

Aneta Kosin

Opracowanie graficzne i skład:

Jakub Augustyn

Prowadzenie strony internetowej:

Magdalena Ługowska-Zdun

Numery kont Ośrodka:


32 80110008 0030 0300 0332 0001
powyższe konto dotyczy wpłat za prenumeratę, przedpłaty za pobyt itp.
odcinek do druku

05 80110008 0030 0300 0332 0002
z dopiskiem „REMONT” dotyczy wpłat-ofiar na remont starego ośrodka
odcinek do druku

Kontakt

Adres Redakcji:

ul. O. Honorata Koźmińskiego 36

05-170 Zakroczym

tel. 22 785 22 08 fax 22 785 23 25

e-mail: oat.dyrektor@gmail.com (redakcja)

            trzezwymi.badzcie1@gmail.com (strona internetowa)

bottom of page