top of page
  • Trzeźwymi Bądźcie

Dzień Środków Społecznego Przekazu

Z okazji 54 Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu chcemy podzielić się radością z faktu, że możemy przyczyniać się do rozpowszechniania trzeźwego stylu życia wśród naszych Rodaków.bottom of page