• Trzeźwymi Bądźcie

Miłość (nr 2/2020)


Miłość jest tematem tego numeru TB. Wiemy, jak ważna jest w życiu każdego

z nas, jak ważna jest m.in. w życiu tych, którzy zmagają się z różnorakimi uzależnieniami czy współuzależnieniem.

Niekiedy jednak mamy o niej błędne wyobrażenie; często utożsamiamy ją

z uczuciem, z emocjami, a ona jest ze swej natury duchowa, czyli wolna od tego, co ograniczone i przejściowe. Przekonują nas o tym m.in. wypowiedzi teologów, psychologów i duszpasterzy w tym numerze naszego pisma.

Z tego, że uczucia zawsze towarzyszą miłości, nie wynika – zapewnia Łukasz Woźniak, powołując się na ocenę teologa

i psychologa Marka Dziewieckiego – że to właśnie one stanowią jej istotę. „Miłość jest świadomą i dobrowolną postawą, a uczucia są jednym ze sposobów jej wyrażania. Miłość to kwestia wolności i daru, a uczucia to kwestia potrzeb i spontaniczności. Miłość skupia nas na potrzebach innych ludzi, a uczucia skupiają nas na własnych potrzebach i przeżyciach”.

Tadeusz Pulcyn