• Trzeźwymi Bądźcie

Myśli O. Benignusa
"Alkohol jest dzisiaj najgroźniejszym wrogiem polskiego ogniska domowego. Uderza w serca ludzkie i podstawę bytu materialnego."


"Wiemy że młodzi naśladują starszych. Jeśli będą ich naśladować pijąc, jak oni umiarkowanie, to dla nich będzie to już szkodliwe.

By wychować młode pokolenie do rzeczywistej trzeźwości, trzeba przykładu ludzi dorosłych, ich zupełnego wyrzeczenia się napojów alkoholowych."


"Najlepszym zabezpieczeniem przed nałogiem jest zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, wierne spełnianie praktyk religijnych, szczególnie wspólna modlitwa…"


„Dorosły mężczyzna jest tak chciwy na pochwały, jak małe dziecko. Pochwal swego męża, który przyjdzie nieraz po pracy zmęczony, zmartwiony, to wszystko się rozejdzie po kościach…” o. Benignus J. Sosnowski OFMCap (za Walentym Majdańskim)

Zobacz też

pobrane.jpg
logo OAT big.jpg
npz_logo.jpg