top of page
  • Trzeźwymi Bądźcie

Relacje (nr 4/2020)


Relacje – to główny temat tego numeru TB. Wiemy, jak ważne są one dla tych, którzy idą drogą do trzeźwości, ale i dla tych, którzy chcą się realizować w pełni.

Żyć to być w relacjach – przekonuje na naszych łamach Łukasz Woźniak. Rodzimy się we wspólnocie i bez niej mamy marne szanse na intelektualny i duchowy rozwój; to, co robimy bez więzi

z drugim człowiekiem, może nie mieć sensu.

Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że dobrych relacji z innymi nie zbudujemy bez dobrej relacji ze sobą. W tym kontekście trafna wydaje się opinia amerykańskiego dziennikarza Sydney J. Harrisa, przywołana przez Ewę Skórską: „Zaskakujące jest, jak wielu ludzi idzie przez życie, nie uświadamiając sobie, że ich uczucia względem innych są w dużej mierze determinowane przez uczucia wobec samego siebie. Jeśli nie czujesz się komfortowo ze sobą, nie możesz czuć się komfortowo z innymi”.

Jednak w świecie, gdzie większość z nas ma małą świadomość siebie, pogłębiona autorefleksja bywa rzadkością. Mimo że odkrycie swoich słabości, ale i własnego potencjału – a w sferze duchowości poznanie tego, kim jestem w oczach Boga – jest fundamentem kształtowania dobrych relacji.

Tadeusz Pulcyn


bottom of page