• Trzeźwymi Bądźcie

Wiara (nr 3/2020)


Wiara jest tematem wiodącym tego numeru naszego pisma. Nasi autorzy piszą o wierze przede wszystkim w kontekście religijnym – „Wierzymy w Boga, w Jego istnienie i w Jego objawienie się w Jezusie Chrystusie, chcemy przyjąć dar zbawienia”. Obrazowana jest wiara ukazana w Biblii,

a więc taka, która jest zaufaniem okazanym apostołom i uczniom Pana Jezusa, których uważamy za osoby wiarygodne. Tak rozumiana wiara potrzebuje świadków; wierzy się dzięki ich słowom. Wiara chrześcijan jest więc posłuszeństwem usłyszanemu słowu...

...Cytowani w tym numerze teolodzy argumentują, że „wiara chrześcijańska jest czymś więcej niż wiara instynktowna, gdyż sam Bóg wyjaśnia nam sam siebie poprzez słowa proroków, apostołów i autorów Pisma Świętego. Jesteśmy powołani do dobrowolnej, prostej, dziecięcej wiary w Jezusa jako zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela. Zaś z inspiracji Ducha Świętego zgadzamy się na ten proces i mówimy tak całemu świadectwu”. Świadkiem takiej postawy jest kard. Stefan Wyszyński, którego sylwetkę przybliżają nam Anna Rastawicka i Danuta Ługowska. Kiedy przygotowywał Polskę, polskie rodziny do obchodów Milenium, szatan robił wszystko, aby usunąć z ich serc tysiącletnią wiarę. Ksiądz Prymas był jednak przekonany, że nie uda mu się wyrwać Chrystusa z duszy Polaków...

Tadeusz Pulcyn


Numer już dostępny :).